Bouwsteen 1: Persoonlijke relatie met God

  Overzicht Bouwstenen Volgende Bouwsteen

Wat is dat, een ‘persoonlijke relatie met God’, en wat is daarvoor nodig? Daarover gaat deze eerste Bouwsteen.

Het Vaderhart van God
Wat voor beeld heb je van God? Het blijkt dat mensen een totaal verschillend beeld van God hebben. Dat beeld bepaalt voor een belangrijk deel hun relatie tot God of hun openheid voor het Evangelie. In deze les bespreken we wat voor beeld mensen van God hebben, hoe men daaraan komt, en toetsen we het aan het beeld dat de Bijbel laat zien over God, in het bijzonder van God als Vader. Een goed bijbels beeld van God stimuleert ons in onze relatie met God en in ons getuigenis naar andere mensen.

Omgang met God
Persoonlijke omgang met God, de Schepper van hemel en aarde. Wie verlangt daar niet naar? Is dat mogelijk? Wij geloven op grond van de Bijbel van wel. Maar hoe kun je daar dan in groeien? In deze les bespreken we hoe “stille tijd”, een tijd apart gezet voor God, en onze omgang met de Bijbel ons kunnen helpen te groeien in onze persoonlijke relatie met God.

Persoonlijk gebed en samen bidden
Twee lessen over gebed. Gebed is een van de pijlers van je relatie met God. Wat God doet in de wereld, in de gemeente en in ons persoonlijk leven houdt altijd verband met gebed. En toch is het vaak zo moeilijk om te bidden, persoonlijk en misschien nog wel meer gezamenlijk.
In deze lessen denken we na over de betekenis van gebed, hoe we mogen bidden en over voorwaarden voor gebed. We praten met elkaar over allerlei drempels die we ervaren, en hoe we over deze drempels heen kunnen stappen. Belangrijke en praktische lessen om je te helpen groeien in het persoonlijk en samen bidden.

Geloofszekerheid
Kun je en mag je zeggen: Ik ben een kind van God, ik weet zeker dat mijn zonden vergeven zijn. En als je dat kunt, op grond waarvan dan en hoe dan? En als je het dan niet voelt? Hele wezenlijke vragen. We gaan met elkaar onderzoeken wat de Bijbel daarover leert.

  Overzicht Bouwstenen Volgende Bouwsteen