Bouwsteen 4: De Heilige Geest

Vorige Bouwsteen Overzicht Bouwstenen Volgende Bouwsteen

Het doel van deze Bouwsteen is dat je vertrouwd raakt met wat de Bijbel leert over de Heilige Geest. Het gaat daarbij niet alleen om kennis, maar ook dat die kennis toegepast wordt in je leven. Daarom is het doel ook dat je leven meer vervuld zal raken met de Heilige Geest en dat de vrucht en de gaven van de Geest door jou heen meer en meer zichtbaar worden, in jou en in je gemeente.

De Heilige Geest in het Oude Testament
We onderzoeken met elkaar de belangrijkste kenmerken van de Heilige Geest in het Oude Testament. We zien dat de Geest betrokken was bij de schepping, de profeten vervulde en Israël leidde, de toekomst openbaarde en de komst van “de met-de-Geest-Gezalfde”, de “Messias” voorspelde. Ook buigen we ons over de betekenis van het begrip “Drie-eenheid”.

De Heilige Geest in het Nieuwe Testament
We ontdekken wat het woord “geest” in het Nieuwe testament kan betekenen en onderzoeken hoe de verhouding was tussen Jezus en de Heilige Geest tijdens Jezus’ leven op aarde. We leggen een bijbelse basis voor de feiten dat de Geest zowel God als een Persoon is en kijken naar de betekenis hiervan.

De Heilige Geest in de christen
Wat is het aandeel van de Heilige Geest in het proces van christen worden? Wat betekent dat voor evangelisatie? Na deze les heb je antwoorden op deze twee vragen en kun je uitleggen hoe de Geest betrokken is in het dagelijks proces van heiligmaking in jouw eigen leven. Je bent in staat je eigen leven in dit opzicht te evalueren.

Vervulling met de Heilige Geest
Een leven van overvloed leven dat dagelijks gevuld wordt door Gods Geest. Is dat mogelijk? Wij geloven van wel. In deze studie onderzoeken we de Bijbel hierover en kijken we hoe dit toe te passen is in ons eigen leven.

De gaven van de Heilige Geest
Al staat er niet een eenduidig rijtje met gaven van de Geest in de Bijbel, er is wel op meerdere plaatsen sprake van gaven die de Geest geeft aan de leden van het lichaam, de gemeente. Deze studie gaat daarover, maar ook over het verlangen dat God in je legt om actief te zijn en de taken die in het lichaam gedaan moeten worden. Zo wordt een basis gelegd voor het vinden van je eigen plaats in de gemeente. Bij deze les zit een gaventest die je thuis kunt invullen en die in volgende les wordt besproken.

God dienen met de gaven die je hebt
In de laatste les van deze Bouwsteen ga je samen met de andere deelnemers de resultaten van de gaventest bespreken, en ontdekken wat jij kunt doen in je gemeente, in overeenstemming met je gaven, talenten en persoonlijke stijl, en afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Je leert heel concreet wie de Heilige Geest is. Vervolgens wordt het persoonlijk door te ontdekken welke gave van de Geest bij jou hoort.
Een deelnemer uit Giessen-Oudenkerk

Vorige Bouwsteen Overzicht Bouwstenen Volgende Bouwsteen