Bouwsteen 5: De Gemeente

Vorige Bouwsteen Overzicht Bouwstenen Volgende Bouwsteen

Het doel van deze Bouwsteen is dat je – onder andere aan de hand van een aantal bijbelse beelden – meer inzicht krijgt in het wezen van de gemeente, van Gods doel met de gemeente, van je eigen plaats en functioneren in de gemeente, en van de plaats, opdracht en mogelijkheden van de gemeente in haar omgeving. We hopen dat dat er toe leiden zal dat je met (meer) toewijding en enthousiasme en met een nieuwe visie en motivatie God zult gaan dienen in en vanuit je plaatselijke gemeente, en dat je samen met je plaatselijke gemeente een getuige zult zij in je omgeving.

De Gemeente als lichaam
Een van de beelden die de Bijbel gebruikt voor de gemeente is die van het lichaam. Aan de hand van drie verschillende bijbelgedeelten waarin dit beeld wordt gebruikt willen we samen ontdekken wat dat betekent voor de praktijk van het gemeente-zijn.

De Gemeente als kudde & als priesterschap
Hier gaat het om twee bijbelse beelden van de gemeente, het beeld van de kudde met de herder(s) en het beeld van het priesterschap. Bij het eerste beeld richten we ons vooral op de herders van de gemeente, de oudsten of ouderlingen. Bij het tweede beeld willen we ontdekken wat de priesterlijke taak van de gemeente in onze tijd inhoudt. Wat betekent het feit dat je een priester bent voor de wijze waarop je in de gemeente functioneert en voor de plek van de gemeente in deze maatschappij?

Groeikenmerken: “De wortel” en Groeikenmerken: “De vrucht”
In deze twee studies staan we stil bij acht groeikenmerken van een gezonde gemeente. We bespreken met elkaar alle acht kenmerken komen aan bod en vertalen dat naar praktische initiatieven voor onze eigen gemeente. Deze twee studies vinden hun basis in het boek “Gemeentegroei Compleet” van Ds. Bram Krol.

De Gemeente: Gods kanaal voor de Grote Opdracht
Hoe kunnen we als gemeente de Grote Opdracht die Jezus ons gegeven heeft in praktijk brengen? Welke stappen kunnen we zetten om mensen buiten de gemeente te ontmoeten, in hun leefwereld? Daar willen we in deze laatste studie over de gemeente ons mee bezig houden.

Vorige Bouwsteen Overzicht Bouwstenen Volgende Bouwsteen