Bouwsteen 9: Leiding geven, hoe doe je dat?

Vorige Bouwsteen Overzicht Bouwstenen Volgende Bouwsteen

Het doel van de hele Bouwsteen over leiding geven is vooral praktisch, en gericht op mensen die leiding geven aan een team in de kerk/gemeente. Denk aan zondagschoolleiders, jeugdleiders, mensen die evangelisatiewerk aansturen, mensen die eenmalige projecten opzetten, enzovoort.
Ook voor mensen geen leiding geven is deze Bouwsteen relevant. Ten eerste omdat de principes die geleerd worden eigenlijk onder alle omstandigheden en voor iedereen toepasbaar zijn, ten tweede omdat mensen toegerust worden om in toekomst mogelijk wel een leidinggevende taak op zich te nemen.

Avond 1: Kenmerken van een leider
De les begint met een definitie van leiderschap, het bespreken van het belang van leiderschap en de vraag of je leiding geven kunt leren. Daarna worden twaalf kenmerken van een leider behandeld, zowel kenmerken over vaardigheden als houding. Daarvoor is onder andere gebruik gemaakt van het boek “The 21 Irrefutable Laws of Leadership” van John Maxwell. Het laatste deel van de avond vullen we in door de Bijbel te onderzoeken vanuit de vraag in hoeverre de kenmerken van een leider terug te vinden zijn in het leven van Jezus.

Avond 2: Leiderschapsstijlen en situatie-afhankelijk leiding geven
Deze avond kijken we naar verschillende leiderschapsstijlen en onderzoek je ook je eigen voorkeursstijl van leiding geven. Daarna gaan we kijken hoe je je stijl van leiding geven kunt aanpassen aan de medewerker aan wie je leiding geeft, op zo’n manier dat die medewerker zo goed mogelijk functioneert met zijn/haar gaven, ervaring en werksituatie. Bron voor deze les was vooral het boek “Situationeel Leiderschap en de One Minute Manager”, geschreven door Kenneth Blanchard e.a.
Het laatste deel van de avond kijken we naar de kenmerken van Mozes als leider.

Avond 3: Zinvol vergaderen en Tijdbeheer
Er wordt heel wat “afvergaderd” in christelijk Nederland, maar de vraag is of je er altijd veel verder mee komt. Op deze avond reiken we aantal praktische handvatten aan om vergaderingen vlot en zinvol te laten verlopen.
Het goed omgaan met je tijd is een belangrijk element van leiderschap. Daarover gaat de tweede les van deze avond. Opnieuw worden praktische adviezen besproken die je zullen helpen je doelen te halen zonder overmatig gestrest te raken.
Het laatste deel van de avond bespreken we een aantal lessen over leiderschap uit het bijbelboek Nehemia.

Avond 4: Samen Sterk in Teamwerk
Een taak vervullen in je kerk of gemeente heeft nagenoeg altijd te maken met samenwerken in een team. Hoe kun je nu zo samenwerken dat ieders talenten optimaal benut worden in het team? Deze avond onderzoeken we welke teamrol of -stijl het beste bij je past, en wat dat betekent voor je plaats in het team. Inzicht in de verschillende teamstijlen helpt enorm elkaar te waarderen en de onderlinge verschillen optimaal uit te buiten.

Avond 5: Werken in een team
Ook deze avond richten we ons op het samenwerken in een team. We bespreken zes belangrijke principes over het werken in een team. Als je die principes kent en in praktijk brengt zul je merken dat je zelf en de andere teamleden enthousiaster en meer gemotiveerd samenwerken, en dat je als team in staat bent je doelen te halen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Een boek dat voor deze les gebruikt is, is “The 17 Indisputable Laws of Teamwork” van John C. Maxwell.

Avond 6: Zelfleiderschap
Het doel van de les op de zesde en laatste avond van deze Bouwsteen is dat je kritisch naar jezelf kijkt, doet aan een stuk zelfreflectie. Het gaat dan om kijken naar je relatie met God, je geestelijke groei, je visie en passie, en dergelijke zaken. Als hulpmiddel bespreken we twaalf vragen die gesteld worden door Bill Hybels, voorganger van de Willow Creek Church in Chicago. Op grond daarvan besluit je welke actie op welk terrein van je leven je gaat ondernemen.

Vorige Bouwsteen Overzicht Bouwstenen Volgende Bouwsteen