Home

Hoe kan ik groeien in mijn geloof en geloofsbeleving?
Hoe word ik al meer een discipel van Jezus?
Welke gaven heb ik en hoe kan ik daarmee aan het werk in de gemeente?
Een kring leiden, hoe doe je dat eigenlijk?

Het doel van ‘Bouwstenen voor je Leven’ is om kerken, gemeenten en individuele christenen te helpen de Grote Opdracht vervullen: ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen’ (Matteüs 28:19). Om dit doel te bereiken worden trainingen en materialen ontwikkeld en beschikbaar gesteld. Deze zijn gericht op groei in discipelschap en op het beleven en doorgeven van het christelijk geloof in woord en daad.

Beschikbaar toerustingsmateriaal en cursussen:
– korte cursussen van vijf of zes avonden over bijbelse kernthema’s
– cursus Verantwoord Bijbelgebruik (12 avonden)
– trainingsweekend om te leren (s)preken in het openbaar

Het materiaal is voorzien van videomateriaal en handleidingen voor de docent. Het is daarom mogelijk een eigen docent in te zetten om de cursus te geven.

Liever een aantal modules combineren? Dat kan. Meen via het contactformulier contact op om te overleggen. Zie “contact”

’Bouwstenen voor je Leven’ is eveneens bijzonder geschikt als catechesemateriaal voor jong en oud, bijvoorbeeld in aansluiting op de Belijdeniscatechese, of als vervolg op een Alpha-cursus.

Ons verlangen is dat het gebruik van dit materiaal zal leiden tot een steviger geloofsfundament in het leven van gelovigen. We hopen en bidden dat plaatselijke gemeenten mede door dit materiaal tot vernieuwing en verdieping zullen komen.

De stichting is opgezet door oud-medewerkers van stichting Agapè. Toen Agapè stopte met het aanbieden van cursussen en trainingen aan kerken en groepen (denk aan de ‘Grote Opdracht School’, ‘Here leer ons bidden’, ‘Aanstekelijk christen’ e.d.), is in goed overleg de stichting Bouwstenen voor je Leven opgericht. Zij heeft het bestaande toerustingsmateriaal opnieuw bewerkt en uitgebreid.