De cursus zelf geven

De verschillende modules van ‘Bouwstenen voor je Leven’ zijn zo gemaakt dat ze ook door een eigen docent van een kerk of gemeente gegeven kunnen worden.
Van een docent verwachten we dat hij of zij in staat is om op een interactieve manier les te geven aan een groep, en voldoende bijbelse onderbouwing heeft. Te denken valt aan predikanten met didactische talenten, toerusters in kerken of gemeenten, mensen met een theologische opleiding op HBO-niveau of “gewone” gemeenteleden die ervaring hebben met onderwijs en goed onderlegd zijn in de Bijbel.

Naast het cursistenmateriaal is er bij elke Bouwsteen ook een handboek voor de docent, met daarin extra achtergrondinformatie en aanwijzingen over hoe een les gegeven kan worden. Behalve de inhoud van de les wordt bijna altijd verwezen naar boeken of websites waarin meer achtergrondmateriaal te vinden is van het betreffende onderwerp. Bij elke les is een powerpoint-presentatie beschikbaar, waarin vaak ook korte filmpjes zijn opgenomen.

Om over het docentenmateriaal van Bouwstenen te kunnen beschikken stellen we als enige eis dat we één dagdeel de betreffende docent trainen. Verdere training bieden we aan als daarom verzocht wordt. Voor de training worden alleen de reiskosten in rekening gebracht plus de kosten van het docentenmateriaal.