Contact

Stichting Bouwstenen voor je Leven

Postadres:
Burg. H. Blokstraat 58
4286 CD Almerk
Nederland

Telefoon:
0183-402048

e-mail:
lrvdheuvel@solcon.nl

Bank:
NL 24 RABO 0116995688
t.n.v. Bouwstenen voor je Leven te Almkerk

Via onderstaand formulier kunt u met ons e-mailen