Bouwsteen 11: Spreken, hoe doe je dat?

Vorige Bouwsteen Overzicht Bouwstenen Volgende Bouwsteen


De sprekerstraining is bedoeld voor mensen die getraind willen worden in het spreken in het openbaar. Dat kan zijn het voorgaan in een gemeente, maar ook het geven van een bijbelstudie, het houden van een toespraak voor bijvoorbeeld een vrouwenochtend, of het geven van een les aan volwassenen of kinderen.
De training is te volgen door mensen die geen ervaring hebben in spreken in het openbaar. Het kan zijn dat mensen naar aanleiding van de training daadwerkelijk gaan spreken, het kan ook zijn dat ze tot ontdekking komen dat ze het helemaal niet moeten doen. De training is ook uitermate geschikt voor mensen met ervaring in het spreken. Zulke mensen kunnen hun inzichten en vaardigheden toetsen en uitbouwen.

Met de gekregen feedback op mijn toespraak kan ik heel veel,. Op geen enkele manier heb ik de kritiek als negatief of aanvallend ervaren. Hun ‘kritiek’ heeft me goed naar mezelf laten kijken en daardoor zie ik ook duidelijker wat ik moet veranderen. Heel bemoedigend vond ik de bevestiging in hetgeen mijn voorliefde heeft en wat ik nu ook doe in en buiten de gemeente. Waar mogelijk zal ik zeker mensen uit mijn omgeving op deze cursus wijzen.
een deelneemster, oktober 2010

Opzet
De training bestaat uit zeven dagdelen, meestal van vrijdagavond tot en met zondagmiddag. Voorafgaand aan de training krijgen de deelnemers een tekstgedeelte uit de Bijbel op om voor te bereiden. Tijdens de training wordt een aantal lessen gegeven en is er ruimte voor het zelf voorbereiden van een toespraak. Aan het einde van de training krijgt iedere deelnemer de gelegenheid om voor een kleine groep een toespraak van maximaal 20 minuten te houden, die aansluitend wordt geevalueerd. Voorafgaand aan die toespraak zal op verschillende momenten tijdens de training aan de deelnemers gelegenheid gegeven worden korte twee-minutentoespraken te houden voor de groep.

Onderwerpen
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

1. Bijbelse basis voor didactiek
We onderzoeken de Bijbel om antwoord te vinden op de vraag welke plaats onderwijs
in de Bijbel inneemt, en wat het doel en de kenmerken van dat onderwijs zijn.

2. Doelgericht spreken
We beginnen met de vraag “Wat is goed onderwijs?”, en noemen daarna vijf kenmerken van goed onderwijs. De nadruk ligt op het bepalen van het doel van je toespraak. Teveel preken en toespraken bevatten een aantal mooie gedachten, maar missen een duidelijk doel en een heldere structuur. We gaan na hoe je een doelstelling maakt en welke eisen je er aan kunt stellen. We eindigen met een praktische toepassing in maken van een doelstelling bij een bepaald bijbelgedeelte.

3. De voorbereiding van de les/toespraak
In deze les bespreken we stap voor stap de weg die je aflegt naar een goede toespraak. Veel nadruk leggen we op het vinden van de kern of de boodschap van de tekst waarover je (s)preekt. We oefenen dit vinden van het centrale idee aan de hand van een aantal bijbelgedeelten. Richtlijn voor deze les is het boek van Haddon W. Robinson “Biblical Preaching”.

Als bijlagen bij deze les geven we introductie van de inductieve bijbelstudiemethode en een reeks praktische tips voor het geven van een les.

4. Wat maakt een toespraak dynamisch?
We analyseren een toespraak van een bekende spreker en zoeken naar leerpunten vooral toegespitst op de vraag wat nu precies de toespraak tot een dynamische toespraak maakt.

5. Het gebruik van visuele hulpmiddelen
Zowel het gebruik van thematische hulpmiddelen als technische hulpmiddelen komt aan de orde.

6. Boeiend spreken
Niet alleen de woorden die je uitspreekt en de structuur van je toespraak, maar vooral de manier waarop je dat doet is belangrijk. In deze les focussen we op de verbale en non-verbale presentatie.

7. U hebt het woord
Dit is een professionele trainingsvideo afkomstig van het TFC (Technisch Filmcentrum). Deze video behandelt het geheel van het voorbereiden en presenteren van een toespraak aan de hand van het verhaal van een manager, die voor een aantal collega€™s een presentatie moet houden van een researchproject.

Data
De Sprekerstraining wordt in overleg gepland. Om te overleggen kunt u contact met ons opnemen. Ga hiervoor naar de Contact-pagina.

 

Vorige Bouwsteen Overzicht Bouwstenen Volgende Bouwsteen