Docenten aan het woord

Het materiaal werkt prettig. Maakt voorbereiding gemakkelijk. Wel zit je met drie dingen voor je: het instructiemateriaal / het werkboek van de deelnemers/ het lesmateriaal wat ze naderhand krijgen uitgereikt. Vraagt wel eens geblader tijdens de les. Is hier een eenvoudiger oplossing voor? Vind het overigens wel fijn dat in het instructiemateriaal de “dia’s” zijn afgebeeld; ik schrijf er zelf nog wel eens bij in hoeveel “Klikken” de dia wordt vertoond. Ook het tijdschema vind ik erg prettig.
Deze week aan de deelnemers gevraagd hoe ze het materiaal vinden. Zij zijn er positief over..
Docente Zeewolde

Bouwstenen voor je Leven, voor ons de After Alpha!
Toen ik via via van de Bouwstenen hoorde, was ik direct al geïnteresseerd, vooral omdat de stof via modules wordt aangeboden. De eerste twee Bouwstenen, “Persoonlijke relatie met God” en “Groeien in je geloof” sluiten naadloos aan op de Alphacursus.
De cursisten wilden nog wel verder, wij als Alphateam ook wel, maar hoe?
Ik vermoed dat we de eerste twee Bouwstenen als follow-up na de Alphacursus er in houden!!
Het materiaal dat wordt aangeboden bestaat uit een cursusmapje en een erg prettige handleiding voor de docent. De stof is uitgewerkt, verwerkingsvormen worden aangereikt, compleet met interviews, filmpjes/video’s en een erg handige tijdstabel, waardoor het je echt makkelijk wordt gemaakt om op tijd af te ronden!
Individuele opdrachten, vragen voor tweetallen en groepjes geven de mogelijkheid om dingen te doordenken of door te praten. Via eenvoudig te bedienen powerpointpresentaties kan de docent de cursist meenemen door de les heen. Het is een duidelijke en overzichtelijke manier van werken!
Naderhand krijgt ieder een uitgeschreven versie mee, die thuis nog weer kan worden doorgenomen. Die versie past dan weer mooi achter in het eerder genoemde mapje.
Aan alles is gedacht, het voorbereiden bestaat vooral uit het je toe-eigenen van de stof en zorgen dat je het goed kunt presenteren.
De inhoud van de lessen, de verzorgde manier waarop het materiaal in elkaar zit, de aansluiting bij de Alphacursus, het zijn voor ons doorslaggevende pluspunten gebleken.
Docente Zeewolde