Bouwsteen 12: Verantwoord Bijbelgebruik

Vorige Bouwsteen Overzicht Bouwstenen Volgende Bouwsteen

“Elke ketter heeft zijn letter”, is een veelgehoorde spreuk. Daar zit een kern van waarheid in. Met een beroep op de Bijbel worden de meest tegenstrijdige standpunten verdedigd. Is dat te voorkomen? Nu, dat zal waarschijnlijk nooit helemaal lukken. Toch kun je een hoop doen om te voorkomen dat je de Bijbel laat buikspreken. Daarvoor is de cursus Verantwoord Bijbelgebruik bedoeld.

De eerste drie avonden bestuderen we onder andere het ontstaan, de betrouwbaarheid en inspiratie van de Bijbel, en de regels voor een verstandig omgaan met de Bijbel, regels die al eeuwen lang hun praktisch nut bewezen hebben. Daarna gaan we oefenen met de inductieve bijbelstudiemethode, die bestaat uit drie stappen: (1) ontdekken, (2) begrijpen en (3) toepassen. De laatste avonden besteden we aan de aanpak van verschillende literaire vormen als profetie, wetsteksten, psalmen, gelijkenissen, verhalende stukken of de brieven in het Nieuwe Testament.

Als tekstboek gebruiken we “Verantwoord Bijbelgebruik”, geschreven door John Boekhout. De cursus bestaat uit 12 avonden. De lesmethode is een afwisseling van momenten van doceren en het uitwerken van praktische opdrachten. Aan de deelnemers wordt gevraagd als voor bereiding voor elke les gedeelten uit het tekstboek te lezen, en soms ook om enkele opdrachten te maken. De tijd die men aan dit huiswerk kwijt is varieert al naar gelang van de aanwezige voorkennis, maar men is al gauw een uur of vier bezig.

De cursus is bedoeld voor iedereen die beter in staat wil zijn de Bijbel op een verantwoorde manier zelfstandig te bestuderen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn een verlangen hebben (of al bezig zijn) om kringen te leiden, bijbelstudies te geven, of te spreken in een samenkomst van de gemeente. Maar ook als men gewoon voor zichzelf beter in staat wil zijn de Bijbel te onderzoeken is deze cursus een goede investering.

De kosten zijn € 60,- inclusief het tekstboek en een werkmap.

Mocht u belangstelling hebben voor een cursus in uw omgeving, neem dan contact met ons op via onze contact-pagina.

In overleg kunnen we ook een aangepast programma maken.

Vorige Bouwsteen Overzicht Bouwstenen Volgende Bouwsteen