Bouwsteen 2: Groeien in geloof

Vorige Bouwsteen Overzicht Bouwstenen Volgende Bouwsteen

Als de basis van de relatie met God gelegd is hoe bouw je daar dan op verder? Hoe leer je je kijk op jezelf, de mensen om je heen, alles wat je ontvangen hebt afstemmen op wat God daarvan vindt? En hoe blijf je staande? Allemaal dingen die met groeien in je geloof te maken hebben krijgen zo aandacht in deze tweede Bouwsteen.

Heilige levenswandel
In de Bijbel worden we opgeroepen om heilig te leven. Maar de Bijbel leert ook dat we al heilig zijn. Hoe verhoudt zich dat met elkaar? Het ene heeft te maken met onze dagelijkse levenspraktijk, het andere met wie we zijn in Christus. Dat is het onderwerp van deze les: onze positie in Christus en wat dat betekent voor ons dagelijks leven.

Bijbelse kijk op de mens
Welk beeld schets de Bijbel over de mens? Best wel een gevoelig onderwerp: hoe kijk ik tegen mijzelf aan? Zelfaanvaarding is iets waar velen het moeilijk mee hebben. Mensen met een negatief beeld van zichzelf vergelijken zichzelf vaak met anderen die knapper zijn, mooier zijn of meer bereikt hebben in het leven. Hoe wil God dat je naar jezelf kijkt? Wat de Bijbel leert over het mensbeeld kan je helpen beter in het leven te staan, en niet alleen met andere ogen naar jezelf, maar ook met andere ogen naar anderen te kijken.

Relaties met anderen
Als mensen zijn we aangelegd op relaties. Goede relaties geven vreugde en voldoening. Het zou niet zo moeten zijn, maar helaas zijn de relaties met anderen niet altijd goed. We onderzoeken in deze les de bijbelse basis voor relaties, en besteden aandacht aan het voorkomen van conflicten, maar ook aan het oplossen van conflicten als ze zich toch voordoen. Het leren en toepassen van bijbelse principes voor relaties kan een belangrijk hulpmiddel zijn om goede relaties te bouwen en te bewaren met mensen om je heen.

Standhouden
Als christen ben je een Aburger van een rijk in de hemelen@. Maar je leeft ook in deze wereld, die – alweer volgens de Bijbel – onder invloed staat van de Satan, Gods tegenstander. Dat betekent strijd. In het zesde hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs gebruikt Paulus in dat verband het voorbeeld van een Romeins soldaat. Uitgaande van dat bijbelgedeelte gaan we met elkaar onderzoeken wat dat betekent en wat de praktische invulling daarvan is in ons dagelijks leven.

Rentmeesterschap
Je bent het eigendom van God, en alles wat je bezit – gezondheid, gaven en talenten, de boodschap van het Evangelie, geld en bezittingen – heb je van God gekregen om goed te beheren. Dat is het uitgangspunt van deze les, en je zult ontdekken dat de Bijbel verrassend actueel is over deze onderwerpen.

Gods wil ontdekken
Af en toe zou je wel eens een briefje uit de hemel willen krijgen om te weten wat de wil van God is in een speciale situatie. Want er zijn veel situaties in ons leven waar de Bijbel niet rechtstreeks over spreekt, en waarin we toch Gods leiding zoeken. Deze les helpt om in allerlei situaties bijbelse principes toe te passen en zo te ontdekken hoe je bij allerlei keuzes naar Gods wil kunt handelen.

Vorige Bouwsteen Overzicht Bouwstenen Volgende Bouwsteen