Bouwsteen 7: Kringleiderstraining

Vorige Bouwsteen Overzicht Bouwstenen Volgende Bouwsteen

Bouwsteen 7 geeft je de training die je als kringleider nodig hebt om een bijbelgesprekskring te kunnen leiden door het stellen van vragen aan de kringleden. Zo zijn je kringleden optimaal actief betrokken bij de kring.

Leuke praktische cursus waarbij je zelf aan het werk moet en handvatten aangereikt krijgt om de kring te leiden.
Een deelneemster, Sleeuwijk, september 2011

Goeie cursus, die het midden heeft tussen bijbelse uitleg en praktisch het leiden van een kring uitlegt.
Een deelnemeer, Zwijndrecht, september 2011

Leerzame cursus met nuttige en bruikbare tips.
Een deelnemer, Zwijndrecht, september 2011

De tweede tot en met vijfde avond wordt er de tweede helft van de avond in kleine groepjes geoefend in het leiding geven aan een kring. Zie verder hieronder bij Workshops.Bouwsteen 7 is opgebouwd uit de volgende studies:

Avond 1: Bijbelgespreksgroep: Inleiding
Het van deze les is om je mee te nemen naar de kenmerken van de mens van vandaag en met elkaar te ontdekken hoe een kring vorm mag krijgen om daar bij aan te sluiten. De elementen van groei die nodig zijn voor een gezonde geloofsontwikkeling komen aan bod, evenals de kenmerken van jouzelf als kringleider. Je kunt je kringleden helpen om te groeien in het geloof zodat zij volwassen discipelen van Jezus Christus worden.

Avond 2: Bijbelgespreksgroep: doel en leiding
Het is belangrijk om je doel helder voor ogen te hebben. We bekijken met elkaar wat dat betekent voor het leiden van een bijbelgespreksgroep. Daarna wordt er aandacht besteed aan de plaats en taak van leiding in een kring. Hoe geef je goed leiding? Dat is de vraag waar je aan het eind van de studie een antwoord op hebt.

Avond 3: Bijbelgespreksgroep: Vragenderwijs
Wat iemand zelf ontdekt blijft hem het beste bij. Je leert deze avond een kring te leiden door vragen aan de kringleden te stellen, zodat je ze de kans geeft zelf hun eigen ontdekkingen te doen. We kijken ook naar een goed gebruik van hulpmateriaal: Hoe maak je een kringavond tot een succes als iedereen thuis al voorwerk gedaan heeft?

Avond 4: Bijbelgespreksgroep: Bijbelstudie
Tijdens deze avond leer je op verantwoorde wijze een gedeelte uit de Bijbel voor te bereiden voor een bijbelgespreksgroep. We gaan met elkaar door de drie fasen van bijbelstudie: ontdekken, begrijpen en toepassen, waarna we geschikte studievragen voor de kring formuleren.

Avond 5: Bijbelgespreksgroep: Ieder aan bod
In dit laatste deel van Bouwsteen 7 richten we alle aandacht op de groep. Dat wil zeggen op de deelnemers van de bijbelgespreksgroepgroep en de invloed die je als kringleider op het proces in de groep kunt hebben. Doel is dat je in staat bent de groep zodanig te leiden dat iedere deelnemer zich thuis voelt en tot zijn/haar recht komt.

Workshops:
De workshops van avond twee tot en met vijf geven je de kans zelf één keer een kring te leiden en drie maal een ander het te zien doen.
Hierbij wordt twee keer met speciaal voor evangelisatie ontworpen materiaal gewerkt (de Alpha-cursus en Christianity Explored), één keer met basaal bijbelstudiemateriaal (Groeigroep: “Stage lopen bij Jezus”) en de laatste keer wordt de workshop vorm gegeven rond een zelf te maken inductieve bijbelstudie.
Je krijgt zo de kans een kijkje in de keuken van Alpha, Christianity Explored en de Groeigroep te nemen. Zo kun je voor het nazorgtraject in jouw gemeente het juiste materiaal kiezen.
We besteden speciaal aandacht aan het evalueren van het kringleiden tijdens de Workshops.
Je kunt de evaluatieformulieren die we daarvoor gemaakt hebben zelf later weer gebruiken.

De cursus voor kringleiders is een grote hulp om een kring liefdevol, creatief te leiden en kan de kringleider helpen oom zijn visie plus methoden te vernieuwen.
Een deelnemer, Gorinchem, september 2011

Een cursus waarin vele handvatten gegeven worden om een kring naar Zijn eer te leiden.
Een deelneemster, Geldermalsen, september 2011

Ik zou deze cursus aanbevelen omdat je in 5 avonden een goede cursus krijgt gepresenteerd die je in de praktijk kunt toepassen.
Een deelnemer, Zwijndrecht, september 2011

Vorige Bouwsteen Overzicht Bouwstenen Volgende Bouwsteen