Bouwsteen 8: Getuigen van je geloof (2)

Vorige Bouwsteen Overzicht Bouwstenen Volgende Bouwsteen

Deze Bouwsteen bouwt voort op Bouwsteen 6 ‘Getuigen van je geloof I’. In Bouwsteen 6 worden de zes lessen ‘Bijbelse basis voor getuige zijn’;‘Wie zijn mijn buren?’ ‘Hoe vertel ik het mijn buren?’; ‘Je persoonlijk getuigenis’; ‘Opruimen van blokkades’ en ‘Communicatie van het evangelie’ behandeld. Per thema wordt daar een hele lesavond aan besteed.

In Bouwsteen 8 komt een aantal van deze thema’s ingekort terug, en wordt er een vertaalslag naar praktisch evangelisatiewerk gemaakt. Deze Bouwsteen bestaat uit 6 avonden instructie en oefenen om daarna aan een evangelisatie-actie deel te nemen of lid te worden van een evangelisatieteam. Elke avond komen er twee thema’s aan bod.

Tot slot worden er plannen en afspraken gemaakt om te gaan evangeliseren.

1.a. Evangelisatiestijlentest
Tijdens deze eerste avond maken alle deelnemers de stijlentest en bestuderen hun eigen hoogst scorende stijl. Ze bespreken in groepjes hoe dit in de praktijk toegepast kan worden. De evangelisatie-ideeën die er uit komen worden de volgende avonden weer onder de loep genomen en eventueel verder uitgewerkt.

1.b. Persoonlijk getuigenis
Waarom geloof jij? Wat betekent geloven voor jou? Welke plaats neemt het geloof in je leven in en waarom zou je het anderen aanbevelen? Leer vertellen wat God in je leven gedaan heeft en doet. Leer dit vertellen op een aansprekende en begrijpelijke manier. Deze tweede helft van de avond is gericht op een duidelijk uitleg van de functie van het persoonlijke getuigenis tijdens evangelisatie en geeft de opdracht mee om je persoonlijke getuigenis in het Werkboek in te vullen. Huiswerk voor avond 2: Persoonlijke getuigenis opschrijven. De volgende cursusavonden geeft iedere deelnemer zijn/haar getuigenis:

2.a. Hoe vertel ik het Evangelie?
Waar draait de kern van de evangelieboodschap om? En hoe leg ik dat in begrijpelijke woorden uit aan iemand, die nog nooit een kerk van binnen heeft gezien of een Bijbel open heeft gehad? Uitleg van de brugillustratie, waarbij tijdens de les vooral gefocust wordt op het begrijpen en oefenen in het uitleggen in voor de luisteraar begrijpelijke taal. In het Lesboek staat de volledige achtergrondinformatie.

2.b. Creatieve vouwactie uitleg en oefenen
Een van de mogelijkheden om tijdens een straatevangelisatie-actie de aandacht van het publiek te trekken is het vouwen van een A4-tje tot vliegtuig/doodskist en tot slot kruis. Dit wordt uitgelegd en geoefend.

3.a. Getuigen o.l.v. de Heilige Geest
Wat doet de Heilige Geest voor, tijdens en na de bekering? Hoe kun je leven onder Zijn leiding en kun je met vrijmoedigheid getuigen van het Evangelie? In het Lesboek wordt meer achtergrondinformatie opgenomen.

3.b. Werken met ballonnen
Aandacht trekken door het maken van ballonfiguren terwijl je ondertussen een verhaal vertelt dat verwijst naar het evangelie kun je leren door het te oefenen. Deze tweede helft van de avond oefenen we in het maken van een ballon-hondje en in het ondertussen vertellen van een verhaal, waarbij vanuit het hondje de overgang naar God als Schepper gemaakt wordt als inleiding op een eventueel vervolggesprek.

4.a. Opruimen van blokkades
Er zijn veel essentiële levensvragen die een drempel kunnen vormen tussen de mens en God. Op de meest voorkomende vragen willen we in deze studie ingaan en kijken naar mogelijke antwoorden die helpen om die blokkades op te ruimen. Deze studie is in Bouwsteen 6 uitgebreid aan bod geweest. In deze Bouwsteen focussen we op het oefenen van het gesprek met twee uitgekozen moeilijke vragen. In het Lesboek vind je uitwerkingen van de vragen die ook in Bouwsteen 6 staan.

4.b. Introductie goocheltrucs
Goocheltrucs als aandachttrekkers doen het goed mits ze goed uitgevoerd worden. Uitleg en demonstratie van verschillende mogelijkheden staan op het programma. Daarna kunnen deelnemers die hier meer mee willen zich verder bekwamen.

5.a. Communicatie van het Evangelie
Dit is een verkorte versie van de studie uit Bouwsteen 6. We bespreken hoe je mensen in onze tijd kennis kunt laten maken met het evangelie, op een manier dat zij het begrijpen en uiteindelijk in staat zijn om een bewuste keuze voor het geloof te maken. Verder besteden we aandacht aan het maken van een evangelisatieplan.

5.b. Rebus plus schetsbord
Het gebruik van rebus en schetsbord als aandachtstrekker wordt geïntroduceerd. De schetsbordletters worden een keer voorgedaan worden en met elkaar geoefend. Verder is dit huiswerk. Het bedenken van creatieve rebussen zal niet ieder uit de groep liggen, maar er zitten beslist creatievelingen in de groep.

6.a. Nazorg
Als tijdens een actie je in contact komt met mensen die interesse hebben voor het Evangelie, hoe ga je dan met hen verder? Op die vraag geeft deze les antwoord, met een nazorgplan en in de bijlage een overzicht van mogelijke hulpmaterialen.

6.b. Praktijkplan en/of Oefenen schetsbord of rebus of goocheltrucs
Het tweede deel van de zesde avond is ruimte om in kleine groepjes dat te oefenen of uit te werken wat bij je past.
Je maakt met elkaar afspraken voor de praktijk die gaat volgen.

7. Praktijk
Hier doe je het allemaal voor. Nu begint het pas.

Vorige Bouwsteen Overzicht Bouwstenen Volgende Bouwsteen